Za nami X posiedzenie Śląskiej Rady Edukacji Zawodowej

 Zdjęcie Zdjęcie

W dniu 3 października 2022 r. odbyło się X posiedzenie Śląskiej Rady Edukacji Zawodowej

W dniu 3 października 2022 r. odbyło się już X posiedzenie Śląskiej Rady Edukacji Zawodowej. Członkowie Rady wzięli udział w dyskusji na temat kwestii problemowych w zakresie aktywności zawodowej uczniów po zakończeniu edukacji w szkole branżowej I stopnia. 

 

Problem absolwentów szkół branżowych I stopnia pojawił się w bieżącym roku po raz pierwszy, gdyż jest to pierwszy rocznik uczniów, którzy kończą edukację w tej formule. Z uwagi na ważkość sprawy Rada zajęła się tym tematem.

 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym absolwenci szkół branżowych I stopnia mają ograniczony dostęp do rynku pracy, jak również do oferty powiatowych urzędów pracy. W efekcie czego kontynuują edukację w systemie szkoły wieczorowej, ale ze względu na ograniczenia prawne nie mogą podjąć zatrudnienia. Pracodawcy z kolei zwracają uwagę na fakt, że nie mogą podpisać umowy o pracę z osobą faktycznie zatrudnianą, ponieważ jest niepełnoletnia lecz z opiekunem prawnym tej osoby. Budzi to obawy dotyczące zawarcia umowy pod kątem prawnym w relacji pracodawca-pracownik oraz wynikających z tego praw i obowiązków ujętych w Kodeksie pracy.

 

Członkowie Rady w trakcie dyskusji podzielili się spostrzeżeniami w przedmiotowej kwestii oraz propozycjami jej rozwiązania podkreślając istotę problemu, który może dotyczyć wielu młodych ludzi u progu kariery zawodowej.

 

Kolejne posiedzenie Śląskiej Rady Edukacji Zawodowej zaplanowane jest na dzień 15 listopada br.