Za nami IX posiedzenie Śląskiej Rady Edukacji Zawodowej

 Zdjęcie Zdjęcie
W dniu 7 lipca 2022 r. odbyło się IX posiedzenie Śląskiej Rady Edukacji Zawodowej

W dniu 7 lipca 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie Śląskiej Rady Edukacji Zawodowej, którego tematem przewodnim była Regionalna Polityka Rozwoju Edukacji Województwa Śląskiego jako kluczowy dokument w zakresie kształtowania i rozwoju edukacji w regionie.

 

Założenia Regionalnej Polityki Rozwoju Edukacji Województwa Śląskiego zostały zaprezentowane przez przedstawiciela Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

Regionalna Polityka Rozwoju Edukacji Województwa Śląskiego powstaje w związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”. Jej projekt zawiera diagnozę systemu edukacji w regionie, w tym w sposób szczególny w zakresie szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego oraz ma na celu wskazanie dalszych kierunków działań. Obejmuje m. in. analizę zapotrzebowania pracodawców na umiejętności pracowników, analizę sytuacji szkolnictwa zawodowego w regionie, prognozowanie zapotrzebowania na umiejętności, zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, uczenie się przez całe życie, aktywną politykę rynku pracy, powiązania edukacji kształcenia zawodowego z kształceniem ustawicznym. Dodatkowo dotyka tematu współpracy szkół zawodowych z pracodawcami, wyposażenia warsztatów i pracowni szkolnych, organizacji egzaminów zawodowych, podnoszenia kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego, w tym organizowanie szkoleń branżowych i promocji kształcenia zawodowego.

 

Zaprezentowane założenia Regionalnej Polityki Rozwoju Edukacji Województwa Śląskiego stanowiły punkt wyjścia do dyskusji na temat dokumentu, jak i edukacji w regionie. Członkowie Rady podczas posiedzenia przedstawili szereg wniosków, a także rekomendacji płynących w odniesieniu do przedstawionego materiału. To było bardzo owocne spotkanie, pokazujące jak wiele jeszcze działań jest niezbędnych do realizacji na rzecz rozwoju edukacji zawodowej.

 

Kolejne posiedzenie Śląskiej Rady Edukacji Zawodowej zaplanowane jest na październik br.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Zdjęcie przedstawia osoby biorące udziała w spotkaniu dwie kobiety oraz jednego mężczyznę. Zdjęcie przedstawia członków Rady uczestniczących w IX posiedzeniu ŚREZ. Zdjęcie przedstawia członków Rady uczestniczących w IX posiedzeniu ŚREZ, którym przedstawiana jest prezentacja. Zdjęcie przedstawia członków Rady uczestniczących w IX posiedzeniu ŚREZ, którym przedstawiana jest prezentacja. Zdjęcie przedstawiaja członków Rady, którzy siędzą przy stole i przysłuchują się prezentacji. Zdjęcie przedstawiaja członków Rady, którzy siędzą przy stole i zabierają głos w dyskusji. Zdjęcie przedstawiaja członków Rady, którzy siędzą przy stole i zabierają głos w dyskusji. Zdjęcie przedstawiaja członków Rady, którzy siędzą przy stole i zabierają głos w dyskusji.