Kolejne posiedzenie Śląskiej Rady Edukacji Zawodowej za nami

W dniu 15 grudnia 2022 r. odbyło się XI posiedzenie Śląskiej Rady Edukacji Zawodowej

W dniu 15 grudnia 2022 r. odbyło się XI posiedzenie Śląskiej Rady Edukacji Zawodowej, którego tematem przewodnim było Wsparcie szkolnictwa zawodowego i uczelni wyższych ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Ten niezwykle ważny i aktualny temat podjęty podczas spotkania Rady umożliwił przybliżenie i omówienie istotnych przedsięwzięć, które będą realizowane w obszarze edukacji w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Zakres i charakter wsparcia, a także przedstawione ramy czasowe pokazały jak wielkie wyzwania czekają region w najbliższych latach. Niezwykle żywa rozmowa wśród Członków Rady koncentrowała się na kształceniu zawodowym oraz wyższym.

Podczas posiedzenia został poruszony także aspekt inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego (w tym Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030), w kontekście planowanych działań w obszarze edukacji.

Członkowie Rady w trakcie XI spotkania nie tylko z chęcią włączyli się w merytoryczną dyskusję na temat planowanego wsparcia, ale i również z otwartością podeszli do dalszych prac konsultacyjnych i warsztatowych w tym obszarze.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie