Wykonawca kampanii społecznej "Śląskie. Zawodowcy" wybrany!

 Zdjęcie Zdjęcie
W projekcie „Śląskie. Zawodowcy” zaplanowana jest realizacja kampanii społecznej. Jej celem jest zmiana dotychczas funkcjonującego wizerunku edukacji zawodowej wśród mieszkańców naszego województwa. Pokazanie atrakcyjności oraz możliwości jakie wiążą się z tą ścieżką zawodową, mają zachęcić młodych ludzi do jej wyboru.

Właśnie dlatego kampania społeczna jest skierowana przede wszystkim do młodzieży klas VI-VIII szkół podstawowych. Czyli młodych ludzi stojących tuż przed pierwszym ważnym wyborem swojej dalszej drogi rozwoju, do których docierać będziemy z aktualnym przekazem o edukacji zawodowej poprzez m.in. ambasadora kampanii.

Z uwagi na swój zasięg oraz cel, kampania społeczna jest jednym z kluczowych przedsięwzięć w projekcie. Będzie realizowana przy udziale firmy „Tarraya S.A.”. Podmiot ten został wybrany w drodze przeprowadzonego poniższego zamówienia publicznego - [LINK].

Jednocześnie serdecznie zachęcamy każdą osobę lub instytucję, która chciałaby się przyłączyć do zmieniania wizerunku edukacji zawodowej w naszym województwie.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!