W regionie podejmowane są kolejne działania promujące kształcenie zawodowe.

 Zdjęcie promujące konkurs Zdjęcie promujące konkurs

 Konkurs na komiks „Chcę być ekspertem, fachowcem, specjalistą ...”

Śląska Rady Edukacji Zawodowej działająca w ramach projektu „Śląskie. Zawodowcy” niejednokrotnie wskazywała podczas swych posiedzeń na istotność i konieczność podejmowania działań na rzecz promocji kształcenia zawodowego w regionie wśród uczniów szkół podstawowych. Każda aktywność w tym obszarze jest niezwykle cenna i ważna. Również ta prowadzona przez Śląskiego Kuratora Oświaty, który przeprowadza już kolejną edycję konkursu na komiks „Chcę być ekspertem, fachowcem, specjalistą….”, w którym to mogą wziąć udział uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych.
Promowanie kształcenia zawodowego wśród uczniów szkół podstawowych oraz inspirowanie ich w ciekawy sposób do poznania zawodów, tj. poprzez wykorzystanie techniki komiksu do przedstawiania w niekonwencjonalnej formie wybranego zawodu, jest tym działaniem, które z pewnością wspiera budowanie pozytywnego wizerunku kształcenia zawodowego w województwie śląskim.
Cieszymy się, że uczniowie szkół podstawowych nie tylko poprzez prowadzoną przez nas kampanię społeczną w projekcie „Śląskie. Zawodowcy” mogą poznać moc zawodowca.

Szczegóły dotyczące konkursu wraz z regulaminem znajdują się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach [LINK]

Zachęcamy do zapoznania się z konkursem.

 

Zespół projektowy „Śląskie. Zawodowcy”