VIII posiedzenie Śląskiej Rady Edukacji Zawodowej za nami

 Zdjęcie Zdjęcie

W dniu 7 kwietnia 2022 roku odbyło się już VIII posiedzenie Śląskiej Rady Edukacji Zawodowej. Członkowie Rady wzięli udział w dyskusji na temat kolejnych rozwiązań wspierających edukację zawodową w regionie.

Tym razem podczas posiedzenia zaprezentowany został przez Pana Ireneusza Burka – Prezesa Zarządu Śląskiego Porozumienia Gospodarczego ŚLĄSK.ONLINE model kształcenia praktycznego kadr (w aspekcie dualnym) oraz opartej na nim Platformy Edukacyjnej jako systemowego narzędzia wspierającego proces wzmacniania kapitału społecznego oraz zasobów rynku pracy. 

Aktualny rozwój technologiczno-informacyjno-komunikacyjny powoduje, że każde nowe rozwiązanie wspierające zarówno wymianę informacji jak i współpracę, spotyka się z dużym zainteresowaniem potencjalnych odbiorców.

Również Członkowie Śląskiej Rady Edukacji Zawodowej z zaciekawieniem przyjrzeli się stworzonej i pilotażowo wdrażanej w województwie śląskim Platformie Edukacyjnej, mającej na celu z jednej strony powiązanie pomiędzy sobą różnych interesariuszy, a z drugiej zapewnienie przestrzeni do wspólnej komunikacji i realizacji potrzeb.

Wzmocnienie i rozwój procesów nauczania, a także niezbędność budowania silnego trójkąta Samorząd – Biznes – Nauka, to elementy, które szczególnie wybrzmiały podczas VIII posiedzenia Śląskiej Rady Edukacji Zawodowej. Niezwykle ważne jest adekwatne wspieranie edukacji zawodowej, poprzez różnorodne i wzajemnie się uzupełniające działania.
Działania te od września 2020 roku podejmuje Śląska Rada Edukacji Zawodowej w ramach projektu Śląskie. Zawodowcy.

Kolejne posiedzenie Śląskiej Rady Edukacji Zawodowej zaplanowane jest na lipiec br.