Startuje runda 2 w ramach naboru nr 4/2022

 Zdjęcie Zdjęcie
Z dniem 1 czerwca br. rozpoczęła się kolejna runda w ramach naboru wniosków szkoleniowych nr 4/2022

Przypominamy, że nabór wniosków szkoleniowych jest prowadzony w sposób ciągły w okresie od 5 kwietnia do 30 listopada 2022 r. w oparciu o Harmonogram rund w ramach naboru nr 4/2022 (link) do wyczerpania dostępnej puli środków.

Runda 2 naboru wniosków szkoleniowych jest prowadzona w dniach od 1 czerwca do 31 lipca 2022 roku.

Nabór wniosków szkoleniowych ma charakter otwarty i jest skierowany do nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu ze wszystkich szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie województwa śląskiego.

Zachęcamy zatem wszystkich nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu do wzięcia udziału w naborze i aplikowania o środki na refundację poniesionych kosztów kursów / szkoleń / studiów podyplomowych.

Wnioski szkoleniowe można składać:

lub

  • w formie pisemnej poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego oryginału wniosku szkoleniowego na jeden z poniższych adresów:
  • Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;
  • Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała;
  • Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa.

 Komplet niezbędnej dokumentacji dotyczącej prowadzonego naboru znajduje się pod linkiem z Ogłoszeniem dotyczącym terminu naboru wniosków szkoleniowych kadry pedagogicznej nr 4/2022 w ramach projektu Śląskie. Zawodowcy: (link)

WAŻNE! W związku z trwającym naborem organizowany jest cykl spotkań informacyjnych w celu zapewnienia wsparcia w procesie aplikowania o udział w projekcie. Szczegóły odnośnie kolejnego spotkania informacyjnego zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu: zawodowcy.slaskie.pl.

Dodatkowo informujemy, że na podstawie oceny wniosków szkoleniowych złożonych w okresie od 5 kwietnia do 31 maja br., tj. w ramach zakończonej rundy 1 naboru, zostanie utworzona lista rankingowa, która po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Śląskiego zostanie opublikowana na stronie internetowej: zawodowcy.slaskie.pl.
W przypadku pytań Zespół Projektowy jest do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: +48 (32) 77 40 412 lub adresem e-mail: zawodowcy@slaskie.pl.