Śląskie stawia na zawodowców

 Zdjęcie Zdjęcie
17,2 mln zł wyniesie dofinansowanie w ramach projektu „Śląskie. Zawodowcy”. Celem projektu jest poprawa wizerunku szkolnictwa zawodowego i zwiększenie szans młodzieży na rynku pracy

W przekazaniu podpisanych umów partnerstwa w ramach projektu uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski oraz członkowie Zarządu Województwa Izabela Domogała i Beata Białowąs. Partnerami projektu są Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach i Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, których przedstawiciele wzięli udział w uroczystości.

„Szkolnictwo zawodowe ma przed sobą przyszłość i warto wspierać młodych ludzi i ich nauczycieli w zdobywaniu zawodowych szlifów, a jednocześnie zachęcać przedsiębiorców do współpracy. Mamy ogromny potencjał, znakomicie wykształcone kadry i prężnie rozwijające się firmy, które poszukują wykwalifikowanych pracowników. Warto zacieśnić współpracę i wspólnie budować rozwój regionu i kraju” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, ich dostosowanie do wymogów rynku pracy przez realizację wysokiej jakości staży i praktyk w przedsiębiorstwach oraz szkoleń, kursów i doradztwa zawodowego. Przewidziano również możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji przez nauczycieli w ramach szkoleń, kursów i studiów. Grupę docelową stanowi 1998 uczniów (z min. 37 szkół z 13 powiatów) oraz 370 nauczycieli kształcenia zawodowego i przedstawicieli kadry pedagogicznej ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Wśród najważniejszych zadań w projekcie znajdują się: szkolenia, kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli zawodu oraz kadry pedagogicznej (1,4 mln zł), kampania społeczna dotycząca edukacji zawodowej (2,3 mln zł), doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów (1,2 mln zł), organizacja staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe (6,2 mln zł), organizacja dodatkowych kursów, szkoleń, zajęć dla uczniów i uczennic (4 mln zł) i zbudowanie sieci współpracy-partnerstw lokalnych pracodawców oraz szkół zawodowych (1,2 mln zł).

W ramach przedsięwzięcia powstaną sieci współpracy i partnerstwa lokalne zrzeszające podmioty oświatowe i biznesowe oraz kampania społeczna propagująca pozytywny wizerunek szkolnictwa zawodowego. Wsparcie realizowane będzie na podstawie programów opracowanych przez szkoły i przedsiębiorców we współpracy z uczestnikami, dostosowanych do indywidualnych predyspozycji uczniów. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia zaangażowania pracodawców w proces kształcenia praktycznego w sposób zgodny z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz oczekiwaniami przedsiębiorstw, szkół i samych uczniów.

Projekt będzie realizowany od września 2019 roku, do końca grudnia 2022 roku. Wydatki kwalifikowane to prawie 18,2 mln zł, a dofinansowanie wynosi ponad 17,2 mln zł.


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie