Śląskie odpowiada na potrzeby pracodawców i uczniów

 Zdjęcie Zdjęcie
Konferencja "Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy” zainaugurowała projekt "Śląskie. Zawodowcy”.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. Członek Zarządu Województwa Śląskiego Beata Białowąs, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Janusz Michałek, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tomasz Zjawiony, prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Jan Klimek, Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer oraz Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, a także przedstawiciele samorządu terytorialnego i województwa śląskiego.

Podczas konferencji partnerzy projektu: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach podpisały listy intencyjne, których sygnatariuszami były miasta oraz starostwa powiatowe województwa Śląskiego. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali również przedstawiciele kadry pedagogicznej oraz dyrekcja szkół zawodowych województwa śląskiego.

„Przedsięwzięcia mające na celu promocję szkolnictwa zawodowego są bardzo ważne. Istotne jest połączyć teorię z praktyką, tak aby dostosować się do rynku pracy, w tym zakresie bezcenna jest współpraca biznesu z edukacją” – podczas otwarcia mówiła Beata Białowąs Członek Zarządu Województwa. 

„Projekt „Śląskie. Zawodowcy” jest odpowiedzią na potrzeby pracodawców i wciąż rozwijającego się rynku, a przede wszystkim odpowiedzią na potrzeby młodych ludzi, którzy chcą się rozwijać” – mówił Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 

Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie przedsiębiorców oraz szkolnictwa zawodowego, którego głównym celem jest przygotowanie młodych ludzi do ich przyszłego zawodu, aby – wchodząc na rynek pracy – posiadali odpowiednie kompetencje oraz kwalifikacje. 

W latach 2019-2022 na różne inicjatywy w ramach projektu zostanie przeznaczonych ponad 18 mln zł. Będą w nim realizowane działania, gwarantujące skuteczną poprawę sytuacji młodych pracowników na rynku pracy. Co istotne, wszystkie zadania realizowane w ramach projektu będą odbywać się w bezpośredniej współpracy z przedsiębiorcami – tak, by również odpowiadać na ich potrzeby. 

Projekt „Śląskie. Zawodowcy” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie