Ruszył przetarg na kampanię społeczną [Aktualizacja]

 Zdjęcie Zdjęcie
Dostępne są już wszystkie dokumenty konieczne do aplikowania w przetargu na przeprowadzenie kompleksowej usługi przygotowania i przeprowadzenia regionalnej kampanii społecznej w ramach projektu „Śląskie. Zawodowcy”.

W związku z modyfikacją treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 oraz art. 12 a ust. 2 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert do dnia 14 lutego 2020 r. do godz. 9:00.

Oferty należy składać w sposób opisany w ogłoszeniu o zamówieniu (link poniżej).

Cała dokumentacja dostępna jest pod adresem [LINK]

Informacja o wyborze Wykonawcy dostępna tu oraz w linku powyżej.