Ocena wniosków szkoleniowych

Trwa ocena formalno-merytoryczna wniosków szkoleniowych kadry pedagogicznej  w ramach projektu „Śląskie. Zawodowcy”

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków szkoleniowych kadry pedagogicznej nr 1/2020 wpłynęły łącznie 43 wnioski na łączną kwotę ponad 100 tys. zł.

Dostępna pula środków w ramach naboru nr 1/2020 wynosiła: 370 000 zł.

Obecnie trwa ocena złożonych wniosków szkoleniowych, która dokonywana jest na podstawie zapisów Regulaminu uczestnictwa kadry pedagogicznej w projekcie „Śląskie. Zawodowcy”.
W przypadku stwierdzenia braków formalnych, osoba ubiegająca się o wsparcie może zostać wezwana do jednorazowego uzupełnienia wniosku szkoleniowego w terminie wyznaczonym przez Komisję. W przypadku niedochowania wskazanego terminu, Komisja może pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

O konieczności uzupełnienia wniosku szkoleniowego osoba ubiegająca się o wsparcie zostanie poinformowana drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail. W związku z powyższym prosimy Wnioskodawców o bieżące sprawdzanie poczty elektronicznej !

Rozstrzygnięcie procesu naboru i publikacja listy rankingowej jest planowana na wrzesień 2020 r.

Kolejny nabór wniosków szkoleniowych jest planowany w I kwartale 2021 roku.