Dokumenty do pobrania - Uczniowie

Załączniki
Regulamin uczestnictwa uczniów w projekcie [PDF 239,4kB]
Załącznik nr 1 - Formularz Rekrutacyjny [PDF 346,6kB]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Uczestnika projektu [PDF 393,0kB]
Załącznik nr 3 - Lista szkół i branż uczestniczących w projekcie [PDF 226,3kB]
Załącznik nr 4 - Indywidualny Plan Działania [PDF 227,4kB]
Umowa w sprawie udziału w kursie/szkoleniu [PDF 220,9kB]
Załącznik nr 1 - Program kursu/szkolenia [PDF 140,0kB]
Załącznik nr 2 - Indywidualna lista obecności [PDF 110,8kB]
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące zwrotu kosztów dojazdu [PDF 317,5kB]
Umowa o organizację stażu uczniowskiego [PDF 381,8kB]
Załącznik nr 1 - Program stażu uczniowskiego [PDF 205,2kB]
Załącznik nr 2 - Zaświadczenie o odbyciu stażu [PDF 227,6kB]
Załącznik nr 3 - Lista obecności [PDF 121,1kB]
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji [PDF 207,1kB]
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące zwrotu kosztów dojazdów [PDF 313,5kB]
Załącznik nr 6 - Wniosek o refundację kosztów organizacji stażu [PDF 406,3kB]
Załącznik nr 7a - Wniosek o refundację wynagrodzenia opiekuna stażysty [PDF 364,3kB]
Załącznik nr 7b - Wniosek o refundację dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty [PDF 369,9kB]
Załącznik nr 8 - Oddelegowanie pracownika do pełnienia funkcji opiekuna stażysty [PDF 387,1kB]
Wzór noty obciążeniowej [PDF 435,3kB]