Dokumenty do pobrania

Załączniki
Regulamin uczestnictwa uczniów w projekcie [PDF 220,9kB]
Załącznik nr 1 - Regulaminu uczestnictwa uczniów - Formularz rekrutacyjny [PDF 238,8kB]
Załącznik nr 2 - Regulaminu uczestnictwa uczniów - Oświadczenie uczestnika projektu [PDF 386,0kB]
Załącznik nr 3 - Regulaminu uczestnictwa uczniów - Lista szkół i branż uczestniczących w projekcie [PDF 124,2kB]
Załącznik nr 4 - Regulaminu uczestnictwa uczniów - Indywidualny Plan Działania (IPD) [PDF 239,0kB]
Umowa w sprawie udziału w kursie/szkoleniu [PDF 270,1kB]
Załącznik nr 1 - Umowy kurs/szkolenie - Program kursu/szkolenia [PDF 156,3kB]
Załącznik nr 2 - Umowy kurs/szkolenie - Indywidualna lista obecności [PDF 126,2kB]
Załącznik nr 3 - Umowy kurs/szkolenie - Oświadczenie dotyczące zwrotu kosztów dojazdów [PDF 223,2kB]
Umowa o organizację stażu uczniowskiego [PDF 318,2kB]
Załącznik nr 1 - Umowy o staż - Program stażu uczniowskiego [PDF 175,3kB]
Załącznik nr 2 - Umowy o staż - Zaświadczenie o odbyciu stażu [PDF 245,2kB]
Załącznik nr 3 - Umowy o staż - Lista obecności [PDF 156,3kB]
Załącznik nr 4 - Umowy o staż - Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji [PDF 224,4kB]
Załącznik nr 5 - Umowy o staż - Oświadczenie dotyczące zwrotu kosztów dojazdów [PDF 223,8kB]
Załącznik nr 6 - Umowy o staż - Wniosek o refundację kosztów stażu [PDF 417,0kB]
Załącznik nr 7 - Umowy o staż - Wniosek o refundację wynagrodzenia opiekuna stażysty [PDF 374,3kB]