Dane kontaktowe

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
w Katowicach
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
(miejsce składania dokumentów: Kancelaria Ogólna p. 164)


Siedziba Zespołu ds. realizacji projektu pn. "Śląskie. Zawodowcy"

ul. Dąbrowskiego 23, 40-032 Katowice
p. 4.12, 4.22
e-mail: zawodowcy@slaskie.pl

Anna Wiśniewska - Koordynator projektu pn. "Śląskie. Zawodowcy"
Tel. 32 77 40 422
Nr pokoju 4.22
e-mail: anna.wisniewska@slaskie.pl


Wszelkie pytania dotyczące naboru uczniów do programu prosimy kierować do specjalistów ds. jakości staży, specjalistów ds. kursów i szkoleń obecnych w każdej szkole biorącej udział w projekcie oraz Partnerów projektu, tj.:

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Elżbieta Modrzewska - tel. 32 251 07 36 wew. 26; emodrzewska@ksse.com.pl

Sławomir Duch - tel. 32 251 07 36 wew. 29; sduch@ksse.com.pl

Mateusz Rzeszowski - tel. 32 251 07 36 wew. 21; mrzeszowski@ksse.com.pl

Wiktoria Sprycha - tel. 32 251 07 36 wew. 20; wsprycha@ksse.com.pl


Regionalna Izba Gospodarcza

Aleksandra Wanat – tel. 32 351 11 98
e-mail: awanat@rig.katowice.pl



Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach


Laura Krenzel - tel. 32 259 62 61



 

Partnerzy Projektu:

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach